บทความ

มารู้จักแสงเหนือกัน (Aurora) แสงเหนือคือ?

  14 มิถุนายน 20230

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก