อาจารย์/ผู้สอน YELLOW

Instrutor

อาจารย์มานพ สีเหลือง (อ.มานพ)

CEO, อาจารย์
Instrutor

อาจารย์กนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ (อ.เจี๊ยบ)

CFO, อาจารย์
เริ่มบทเรียนแรกกับ YELLOW

การันตีเนื้อหาที่ครอบคลุม พร้อมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

Shape
LINE QR Code