ประวัติ อาจารย์กนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ (อ.เจี๊ยบ)

CFO, อาจารย์