Forgot your password?  
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 
Facebook Twitter Youtube
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 112.jpg
 • 122.jpg
 • 123.jpg
 • 1224.jpg
 • 1234.jpg
 • 12345.jpg
 • 123455.jpg
 • 123456.jpg
 • 1234567.jpg
 • 12345678.jpg
 • 123456789.jpg
 • 1234567890.jpg
วิธีการสมัครสมาชิกบนเว็ปไซด์
ขั้นตอนการใช้งานสำหรับเรียนบนเว็ปไซด์
สอนทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express ประจำเดือนตุลาคม
จบไปแล้วอีกหนึ่งรุ่น
สำหรับคอร์สเรียนบัญชีภาคปฏิบัติ
จากเอกสารจริงด้วย
โปรแกรม Express
หลักสูตรรับเหมาก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
วิทยากรอบรมบัญชีภาษีให้ผู้ประกอบการSME

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 10-11/08/59ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 25-26/08/59
 
 

หลักสูตร ทำบัญชีธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

เรียนทำบัญชีจากเอกสารจริง
หลักสูตร ทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559


หลักสูตร ปิดบัญชี และออกงบการเงิน
เรียนทำบัญชีจากเอกสารจริง
หลักสูตร ปิดบัญชีและออกงบการเงิน
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
 
 
หลักสูตร รับเหมาก่อสร้าง
เรียนทำบัญชีจากเอกสารจริง
หลักสูตรรับเหมาก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 

 

แคมแปญรายการสะพานใหม่สำหรับสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่
เรียนบัญชีจากเอกสารจริง
ด้วยโปรแกรม Express
แคมแปญรายการสะพานใหม่
สำหรับสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2559
 

อบรมวางระบบบัญชี และการควบคุมภายในธุรกิจปั้มน้ำมัน
- 21 มิ.ย.59 อบรมวางระบบบัญชี และ
การควบคุมภายในให้แก่พนักงานบัญชี
ในบริษัทปั้มน้ำมัน ปตท.
- 22 มิ.ย.59 อบรมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ใบกำกับภาษีพนักงานร้านเซเว่น พนักงานร้านกาแฟAmazon และพนักงานปั๊มน้ำมัน 

 
อบรมพนักงานบัญชี
พนักงานร้านเซเว่น
พนักงานร้านกาแฟAmazon
และ พนักงานปั๊มน้ำมัน 
กลุ่มที่ 1 จำนวน 45 ท่าน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 47 ท่าน

ขอขอบคุณพนักงานในเครือบริษัทของ
ท่านส.ส นิยม วรปัญญา 
ที่ไว้วางใจใช้บริการ
สถาบันYellowการบัญชี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อ เรียนอย่างไรให้มีงานทำ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์
วันที่ 17 มิถุนายน 2559


 
 
อบรมการใช้โปรแกรมExpress สำหรับงานบัญชีในธุรกิจเกษตรกรรม
ระหว่างวันที่ 9-10/03/59
 

 
ติวเตอร์ : การบัญชีชั้นสูง2
ติวเตอร์วิชาการบัญชีชั้นสูง2(งบการเงินรวม)
26/02/59 ติวก่อนสอบให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สอนทำบัญชีให้กับนักธุรกิจ Amway
ขอขอบคุณ..นักธุรกิจAmway
ที่รวมกลุ่มกันมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาเรียนกับเรา 
ระหว่างวันที่ 17-18/02/2559

เกี่ยวกับเรา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

1 ทำคลิปวีดีโอการสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอบ ตั้งแต่ต้นปี 2009 แต่ช่วงนั้นเป็นแค่เพียงไรท์ใส่แผ่นให้ น.ศ.นำกลับไปดูที่บ้านได้ครับ

2. ทำไมถึงนำคลิปวีดีโอมาลงในYoutubeให้ผู้อื่นดูเป็นสาธารณะ

ตอบ ต้องการลดต้นทุนค่าแผ่น DVD ให้ักับน.ศ.ครับ

3. สถาบันYellowการบัญชี เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร

ตอบ ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตรทางด้านบัญชีฟรีสำหรับทุกคน

ปล. ควรต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ หากไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอาจทำให้มองไม่เห็นบางเนื้อหาที่อยู่ในเว็ปไซด์

 
อัพเดทข่าวสาร
ประกาศข่าวใหม่


......................................................................................................................


 
สอนบัญชีภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน :

1.สอนบัญชีภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง
 
และสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี(Express)

หลักสูตรอบรมล่วงหน้า 3 เดือนแรกของปี2560

- มกราคม 3 หลักสูตร
1) 
11 - 12 ม.ค. 2560 ภาษีและการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ  (ท่านละ 4,000 บาท)

2) 25 - 26 ม.ค. 2560 ผังบัญชีและการผูกบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆด้วยโปรแกรม Express  (ท่านละ 4,000 บาท)

 

- กุมภาพันธ์ 5 หลักสูตร
1) 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมExpress และตรวจสอบตัวเองก่อนปิดงบการเงิน  (ท่านละ 4,000 บาท)

2) 13 - 15 ก.พ. 2560 การจัดทำกระดาษทำการภาคปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (ท่านละ 5,000 บาท)

3) 18 - 19 ก.พ. 2560 ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน  (ท่านละ 4,000 บาท)

4) 21 ก.พ. 2560 วิธีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับจ่ายเงินปันผลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  (ท่านละ 3,000 บาท)

5) 25 - 26 ก.พ. 2560 เรียนบัญชีภาคปฏิบัติธุรกิจผลิตสินค้า  (ท่านละ 4,000 บาท)


- มีนาคม 2 หลักสูตร
1) 4, 5, 11, 12, 18, 19 มี.ค. 2560 สุดยอดนักบัญชี (ท่านละ 10,000 บาท)

2) 25 - 26 มี.ค. 2560 เรียนบัญชีภาคปฏิบัติสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยโปรแกรม Express  (ท่านละ 4,000 บาท)

     ปล.ทุกหลักสูตรเก็บชั่วโมงCPDผู้ทำและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

 
     
2.สอนบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของกิจการ เพื่อการบริหารงาน
และวางแผนภาษี 10,000  บาท

เปิดสาขาใหม่ที่ จ.ขอนแก่น ติดต่อ คุณวนิดา 087-5561201

เปิดสาขาใหม่ที่ จ. เชียงใหม่ ติดต่อ คุณดาว 097-9204552

ท่านผู้ใดต้องการอบรมเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 085-3111-669 (เจี๊ยบ)

------------------------------------------------------------------------------------------


 
อบรมเก็บชั่วโมง CPD CPA ออนไลน์

เรียนสมาชิกYellowการบัญชีทุกๆท่าน ตอนนี้คุณสามารถอบรมผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีCPD

ออนไลน์ได้ที่่ www.Yellowcpd.com รายได้50%เราจะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านวังธน จ.นครศรีธรรมราช

Read more...
 
โปรแกรมExpress โปรแกรมยอดนิยม ใช้ง่าย ราคาไม่แพง

สมาชิกท่านใดกำลังต้องการซื้อโปรแกรมExpress หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้งานของโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อทางสถาบันyellowการบัญชีได้

เพราะตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้นอยู่กับเราแล้ว

รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อใช้บริการของเรา เพราะท่านผู้นี้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมexpressมากที่สุดในประเทศ!!!

 
วิทยากรบัญชี (แพคคู่)

รับงานวิทยากรทั่วราชาอาณาจักร สำหรับสถาบันการศึกษาคิดบริการเพียง 1,000 บาทต่อชั่วโมง

3 มี.ค. 2556 วิทยากรอบรมเรื่อง "ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี PAE และ NPAE" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์

3 ก.ย. 2557 วิทยากรอบรมเรื่อง "อาชีพนักบัญชี" วิทยาลัยศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ

15 มี.ค. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "คุณภาพชีวิตและทิศทางประกอบอาชีพของนักบัญชีในอนาคต" มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

25 มิ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยมือสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง" บ.อิตตาเลียนไทยฯ

20 ก.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ

13 ต.ค. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "เจาะประเด็นเชิงลึกกับรายการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี"  บ.บุญรอดบริวเวอรี่

5 พ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

27-28 ม.ค.2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "บัญชีภาษีสำหรับนักบัญชีในสำนักงานบัญชี" จังหวัดชัยภูมิ

16 ก.พ. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "คุณภาพชีวิตและทิศทางประกอบอาชีพของนักบัญชีในอนาคต" เกริกวิทยาลัย

26 ก.พ. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "งบการเงินรวม" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

9-10 มี.ค. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และธุรกิจเกษตรกรรม" จ.ชัยภูมิ

17 มิ.ย. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "เรียนอย่างไรให้มีงานทำ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

21 มิ.ย. 2559 วิทากรอบรมเรื่อง "ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน" บริษัทในเครือ ส.ส นิยม วรปัญญา(พนักงานบัญชี) จ.ลพบุรี

22 มิ.ย. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "ใบกำกับภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม" บริษัทในเครือ ส.ส นิยม วรปัญญา(พนักงานขายปั๊มน้ำมัน ร้านเซเว่น และร้านกาแฟอเมซอน) จ.ลพบุรี
10-11 ส.ค.2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "สอนทำบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมExpressจากเอกสารจริง" ราชาคีรี รีสอร์ทแอนท์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
25-26 ส.ค. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง " สอนทำบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมExpressจากเอกสารจริง" โรงแรมเฮอริเทจบางแสน จ.ชลบุรี
4 พ.ย. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "SMEไทยใส่ใจe-Filing"  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ

29-30 พ.ย.2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "อาชีพนักบัญชีและมาตรฐานบัญชีปี61และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 60" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ.กรุงเทพฯ

18 ธ.ค. 2559 วิทยากรอบรมเรื่อง "มาตรฐานการบัญชีใหม่ปี 2561" วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยาม จ.กรุงเทพฯ
17 ม.ค. 2560 วิทยาลัยอบรมเรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคAEC" 

19 ม.ค. 2560 วิทยากรอบรมเรื่อง "การบริหารบัญชีเพื่อการควบคุมภาษี" Avani Atrium Hotel จ.กรุงเทพฯ

29 ม.ค. 2560 วิทยากรอบรม "อาชีพนักบัญชี" วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การสยาม จ.กรุงเทพฯ

20 ก.พ. 2560 วิทย่กรอบรม "เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ"
 


 
เปิดแล้ว!!!!
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร  TA (Tax Auditor)
วิชาบัญชี  วิชาประมวลฯ และวิชาสอบบัญชีครั้งที่ 40

**Yellowการบัญชี : ทำไมคุณต้องมาติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับเรา ?

จุดแข็ง

1.การติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์สองท่านสอนร่วมกัน คืออาจารย์มานพ สีเหลือง ซึ่งมีประสบการณ์สอนหนังสือยาวนานกว่า 20ปี และ อาจารย์อภัสรา สิมาทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าจำนวนมาก

2.เรามีคลังข้อสอบเก่าจำนวนมากกว่า 200 ข้อ พร้อมการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดเป็นคลิปวีดีโอภาพและเสียงระบบHDที่คมชัดบนเว็บไซด์ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการคิดในการทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

3.ลูกค้าของเราสามารถที่จะดูวีดีโอติวสดย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซด์

4.เรารับประกันการสอบผ่านให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถมาติวได้ใหม่ตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะสอบผ่าน !!!!!

ติวสด เริ่มติวเวลา 09.00 - 17.00 น.(เต็มวัน) 
3 วันนี้จะเป็นการติวเนื้อหาที่สำคัญ
1. วิชาการบัญชี 3 วัน
 6 พ.ค.60  บัญชีพื้นฐาน/บัญชีสินทรัพย์ 
 7 พ.ค.60  ต้นทุน 
       13 พ.ค.60 
 อื่นๆ

2. วิชาประมวลฯ 3 วัน
14 พ.ค.60  กฤหมายห้างหุ้นส่วน
20 พ.ค.60  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
21 พ.ค.60  ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีธรุกิจเฉพาะ,อากรณ์แสตมป์ 

3. วิชาสอบบัญชี 3 วัน
        27 พ.ค.60  รายงาน,วิธีการตรวจสอบ
28 พ.ค.60  แนวการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน
  3 มิ.ย.60  กระดาษทำการ


ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) วิชาละ 3,000 บาท
พร้อมเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด เป็น VDO แบบ HD มากกว่า 200 ข้อ 
*ลงทะเบียน 2 วิชาลด 500 บาท ลงทะเบียน 3 วิชาลด 1,000บาท ทันที

**ติดต่อและสอบถาม เบอร์ 02-552-1033 , 097-009-1656

 หรือ ID LINE : yellow_accountingRead more...
 
บัญชีออนไลน์ช่วยได้ (คืนกำไรสู่สังคม)

รายได้บนเวปไซด์ของYellowการบัญชี 50% ร่วมสมทบทุน
ซ๋อมแซมอาคารเรียนหลังประสบภาวะนำ้ท่วม โรงเรียนวัดใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 
13 ม.ค. 2560 รายได้ 6,000/2 = 3,000 บาท
16 ม.ค. 2560 รายได้ 7,200/2  = 3,600 บาท
17 ม.ค. 2560 รายได้ 5,400/2 = 2,700 บาท
20 ม.ค. 2560 รายได้ 10,700/2 = 5,350 บาท
21 ม.ค. 2560 รายได้ 2,400/2 = 1,200 บาท 
23 ม.ค. 2560 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท
24 ม.ค. 2560 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท
26 ม.ค. 2560 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท
27 ม.ค. 2560 รายได้ 7,900/2 = 3,950 บาท
31 ม.ค. 2560 รายได้ 2,400/2 = 1,200 บาท
1 ก.พ. 2560 รายได้ 2,000/2 = 1,000 บาท
รวมรายได้ทั้งส้ินช่วยภัยนำ้ท่วม 26,500 บาท
 

สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังธน จ.นครศรีธรรมราช

1 ต.ค. 2558 รายได้ 300/2   = 150 บาท

2 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

16 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

25 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

26 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

4 พ.ย. 2558  รายได้ 500/2  =  250 บาท

12 พ.ย. 2558  รายได้ 800/2 = 800 บาท

13 พ.ย. 2558 รายได้ 6,000/2 = 3,000 บาท

20 พ.ย. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

29 พ.ย. 2558 รายได้ 500/2  = 250 บาท

10 ธ.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

16 ธ.ค. 2558 รายได้ 6,000/2 = 3,000 บาท

22 ธ.ค. 2558 รายได้ 1,000/2 = 500 บาท

31 ธ.ค. 2558 รายได้ 6,000/2 = 3,000 บาท

1 ม.ค. 2559 รายได้ 10,000/2 = 5,000 บาท

2 ม.ค. 2559 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

3 ม.ค. 2559 รายได้ 5,500/2 = 2,750 บาท

4 ม.ค. 2559 รายได้ 6,000/2 = 3,000 บาท

5 ม.ค. 2559 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

6 ม.ค. 2559 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

Read more...
 
สอนบัญชีภาคทฤษฏีทุกเล่มที่เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิชาที่เปิดสอนสด(คิดค่าตัวชั่วโมงละ 500 บาท) ไม่เกิน10 คน

 
 
ค้นหา
Facebook
  จำนวนสมาชิก : 18036 คน
  VDO จำนวน : 3606 คลิป
  ข้อมูลในระบบ : 50 เรื่อง
  ดูข้อมูลทั้งหมด : 185136 คลิ๊ก
We have 19 guests and 3 members online
 • aoy62521
 • นพรัตน์

หลักสูตรปิดบัญชีและออกงบการเงินจากเอกสารจริง
จบครอร์ส 5 วัน ระหว่างวันที่
11,12,18,19 และ 25 มีนาคม 60 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 


การบัญชีขั้นต้น

ฟรี


การบัญชีขั้นกลาง

ฟรี

คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ธุรกิจวิศวกรรม

ฟรี


การบัญชีต้นทุน 1

ฟรี


การบัญชีบริหาร

ฟรี


การบริหารบัญชีขั้นสูง 1

ฟรี

การบริหารบัญชีขั้นสูง 2

ฟรี

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ฟรี

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ฟรี


การบัญชีต้นทุน 1 (ปวส.)

ฟรี


การบัญชีต้นทุน 2 (ปวส.)

ฟรี


โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

ฟรี

การบัญชีต้นทุน 1 และ
การบัญชีต้นทุน 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฟรี

การบัญชีชั้นกลาง 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฟรี

การบัญชีชั้นสูง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฟรี

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
วิชาการบัญชี

3000 บาทติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
วิชาประมวลฯ

3000 บาท

 


ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
วิชาการสอบบัญชี

3000 บาท
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร : 
กฎหมายห้างหุ้นส่วน


300 บาท


การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร

100 บาท
รายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

300 บาท
 


ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express

1,500 บาทภาษีเงินได้นิติบุคคล

500 บาท 


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

100 บาท 


การแก้ไขข้อผิดพลาด

500 บาท


ภาษีมูลค่าเพิ่ม

500 บาท


งบกระแสเงินสด

500 บาท
 


งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

100 บาท กระดาษทำการผู้สอบบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ

1,500 บาท
 


ทำบัญชี้นำเข้า-ส่งออกจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express

1,500 บาท 


ทำบัญชีปิดงบการเงินจากเอกสารจริง

1,500 บาท ทำบัญชี้รับเหมาก่อสร้างจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express


1,500 บาท 


สุดยอดนักบัญชี

3,000 บาท 


ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

500 บาท การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

500 บาท 


การจัดทำผังบัญชีและการผูกบัญชีในระบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Express 

1,500 บาท
 

สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
เลขที่ 35/145 ซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หยุดทุกวันพุธ 

เบอร์โทร : 02-019-9515 , 097-0091656
E-mail : Yellowthailand2012@hotmail.com
ID Line : Yellow_Accounting
© 2012-2017   Yellow Accounting    all rights reserved.


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /hdd2/home/yellow/domains/yellowaccounting.com/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381