Forgot your password? 
 
Facebook Twitter Youtube
 • zzz2.jpg
 • zzz3.jpg
 • zzz4.jpg
 • zzz5.jpg
 • zzz6.jpg
 • zzz7.jpg
 • zzz8.jpg
 • zzz9.jpg
 • zzz10.jpg
 • zzz11.jpg
 • zzz12.jpg
 • zzz13.jpg
 • zzz14.jpg
 • zzz15.jpg
สอนบัญชีภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน :

1. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-พื้นฐาน(ธุรกิจซื้อมา-ขายไป/บริการ)
2. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-ผลิตสินค้า
3. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-นำเข้าส่งออก
4. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-ร้านทอง
5. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-ธุรกิจรับเหมา
6. สอนทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express-ธุรกิจขนส่ง
7. วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Express
8. ปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรม Express
9. วางแผนบัญชีภาษีมืออาชีพ
10. ภาษีสำหรับธุรกิจและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี
11. เรียนทำบัญชีสำหรับเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อนักบัญชี
12. การบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ
13. เทคนิคขั้นเทพ สแกนภาษีก่อนโดนสรรพากรเรียกตรวจ
14. ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ กำไรสะสม และเงินปันผล
15. สอนประกอบอาชีพอิสระ : การจดจัดตั้ง ,เปลี่ยนแปลง ,เลิกกิจการทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
16. วิเคราะห์งบการเงิน และตรวจสอบความผิดปกติของงบการเงิน
17. สอนผู้ประกอบการตรวจสอบความผิดปกติทางบัญชีด้วยโปรแกรม Express
18. ทำบัญชีครบวงจร (ภาคปฏิบัติ) สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
19. ปิดบัญชีขั้นเทพ 5 ประเภทธุรกิจ
20. เทคนิคสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการบัญชีมืออาชีพ
21. อาชีพ Outsource ทางด้านบัญชี
22. สัญญานและหลักฐานที่สรรพากรจะเรียกตรวจ
      - ธุรกิจบริการ
      - ธรกิจผลิต
      - ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
23. ภาษีร้านค้า โครงการคนละครึ่งกับหลายๆเรื่องที่ยังเข้าใจผิด
24. เมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชี
25. ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการบัญชี , วิชาประมวลฯ , วิชาการสอบบัญชี
26. ติว (CPA)

---------------------------------------------------------------------

 
เกี่ยวกับเรา
////สถาบันYellowการบัญชี\\\\
__สถาบันอบรมสัมมนาบัญชี-ภาษี__
ภาคปฏิบัติระดับ 1 ของประเทศไทย

- อบรมบัญชี-ภาษี
- ติวCPA
- ติวTA 3วิชา
- วิทยากรบัญชี-ภาษี
- ปรึกษาบัญชี/ภาษี
- รับทำบัญชี , ปิดบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี/ภาษี
- รับวางระบบบัญชี/ภาษี
- รับจดจัดตั้งบริษัท, หจก.
- รับเปลี่ยนแปลงบริษัท, หจก.
- รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
- ขายโปรแกรม Express

และมีเฟรนไชส์สำนักงานบัญชีYellow
ทั่วประเทศไทย
T
el : 097-0091656
Tel : 085-3111669
ID line@ : @yellowtraining

(เพิ่มเพื่อนไลน์สามารถสแกน QR Code
หรือคลิกที่รูปด้านล่าง)

สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ติว TA และ ติว CPA

เลขที่ 66/134-135 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หยุดทุกอาทิตย์

เบอร์โทร: 097-009-1656 , 085-311-1669
E-mail : yellow@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2022   Yellow Accounting    all rights reserved.

Yellow Accounting & Training
Study online Accounting courses for free. Traning include real life situation using Express Program.
Setup accounting system and management system. We help managed and vertify account.
Train for Tax Auditor & Certified Public Accountant. We have franchises around Thailand.

Address : 66/134-135 Phahonyothin Road Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
Closed every Sunday

Contant Number: +669 7009 1656, +668 5311 1669
Email: yellow@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2021   Yellow Accounting    all rights reserved.