ลืมรหัสผ่าน?  
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 
Facebook Twitter Youtube
 • xaa-02.jpg
 • xaa-03.jpg
 • xaa-04.jpg
 • zza-01.jpg
 • zza-02.jpg
 • zza-03.jpg
 • zza-04.jpg
 • zza-05.jpg
 • zza-06.jpg
 • zza-07.jpg
 • zza-09.jpg
 • zza-10.jpg
 • zza-11.jpg
 • zza-14.jpg
 • zza-15.jpg
 • zza-17.jpg
 • zza-18.jpg
 • zza-20.jpg
 • zza-21.jpg
 • zza-22.jpg
ยินดีต้อนรับ
////สถาบันYellowการบัญชี\\\\
__สถาบันอบรมสัมมนาบัญชี-ภาษี__
ภาคปฏิบัติระดับ 1 ของประเทศไทย

- อบรมบัญชี-ภาษี
- ติวCPA
- ติวTA 3วิชา
- วิทยากรบัญชี-ภาษี
- ปรึกษาบัญชี/ภาษี
- รับทำบัญชี , ปิดบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี/ภาษี
- รับวางระบบบัญชี/ภาษี
- รับจดจัดตั้งบริษัท, หจก.
- รับเปลี่ยนแปลงบริษัท, หจก.
- รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
- ขายโปรแกรม Express

และมีเฟรนไชส์สำนักงานบัญชีYellow
ทั่วประเทศไทย
ID line@ : @yellowtraining
T
el : 097-009-1656
Tel : 062-262-2916
ประวัติ อาจารย์มานพ สีเหลือง


ชื่อ/ตําแหน่ง :
อาจารย์มานพ สีเหลือง

ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี (บธบ.) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท(บชม.) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบัญชี บริษัท จำรัสซ๊พีเอ จำกัด
พนักงานบัญชี บริษัท เดวิทดิวทริบิวชั่น จำกัด
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี
อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น
อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
ผู้บริหาร บริษัท เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ผู้บริหาร บริษัท เยลโล่เทรนนิ่ง จำกัด

ผลงานทางวิชาการ:

- เขียนหนังสือ
1. การบัญชี 1
2. การบัญชี 2 
3. การบัญชีตั๋วเงิน
4. การบัญชีห้างหุ้นส่วน
5. ภาษีอากร
6. การบัญชีการเงิน
7. ระบบบัญชี
8. การบัญชีชั้นกลาง 1
9. การบัญชีชั้นกลาง 2
10. การบัญชีต้นทุน 1
11. การบัญชีัต้นทุน 2


- งานวิจัยระดับนานาชาติ:

Nanetoe, S. and Seeluang, M. (2010), The Effects of Interest and Inflation Rates on the Optimum Design of Thermosyphon Waste Heat Recovery Unit with Thermo-economics Method, International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being II (STISWB II), Quang Binh University,Quang Binh, Vietnam, 13-14 August 2010.

Seeluang, M and Ratsasanasart, D.  (2011), Study of Management Compensation and The Performance of Outsourced Management, International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being III (STISWB III),    Da Nang University,  Da Nang  Vietnam, 12-15 August 2011.

Ratsasanasart, D. and Seeluang, M. (2011), Analysis of Company Cost Estimation for Reducing The Environmental Impact, International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being III (STISWB III),    Da Nang University,  Da Nang  Vietnam, 12-15 August 2011.

Seeluang, M. (2011), “  A Comparison of Learning Achievement Toward cost accounting I Between The Group has Solution of Homework and The Group not has Solution of Homework”, International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2012), The Zign Hotel Pattaya Chonburi, Thailand.  , 10-12 August 2012.

Seeluang, M. (2012), “A Comparison of Learning Achievement in Cost Accounting of the Under Graduate Students Taught by Video and Conventional Approach ”, International Conference on Interdisciplinary Research and Development , Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok Metro Area, Thailand  , 1 June  2012. 

สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ติว TA และ ติว CPA
เลขที่ 34/135 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หยุดทุกอังคาร-วันพุธ 

เบอร์โทร : 097-009-1656 , 085-311-1669
E-mail : training@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2020   Yellow Accounting    all rights reserved.